Đăng ngày: 13/07/2023

ĐÓN NẮNG VÀNG - NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG

 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH

Tên chương trình: "Đón nắng vàng – Ngập tràn quà tặng"

Thời gian triển khai: từ 14/07/2023 đến hết 14/12/2023 hoặc cho đến khi hết quà tặng, tùy điều kiện nào đến trước.

Phạm vi áp dụng: Tại tất cả các đơn vị kinh doanh trên toàn hệ thống SeABank.

Nội dung triển khai:

Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân (KHCN) gửi tiền kênh quầy hoặc qua kênh online tại SeABank

Cơ cấu quà tặng: KHCN gửi tiết kiệm VND kỳ hạn từ 6 tháng trở lên theo các sản phẩm Tiền gửi An Phát, Tiết kiệm Lĩnh lãi cuối kỳ, Tiết kiệm Bậc Thang, Tiết kiệm Trả lãi hàng tháng, Tiết kiệm Trả lãi trước, Tiết kiệm Phát Lộc, Tiết kiệm gửi góp (Vun Đắp Tương Lai và Ươm Mầm Uớc Mơ) và các sản phẩm huy động khác theo từng thời kì, nhận được quà tặng tương ứng như sau:

Đối tượng

Số tiền gửi/

Sổ tiết kiệm hoặc

Mệnh giá của CCTG

Quà tặng

Số lượng quà

KHCN gửi tiết kiệm kênh quầy

Từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng (*)

Áo mưa

9,000

Mũ bảo hiểm

4,000

Từ 1 tỷ đồng trở lên (**)

Ô

5,000

KHCN gửi tiết kiệm kênh online (***)

Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng

EVoucher trị giá 100,000 VND

1,000

Từ 100 triệu đến dưới 200 triệu đồng

EVoucher trị giá 150,000 VND

1,000

Từ 200 triệu đến dưới 500 triệu đồng

EVoucher trị giá 250,000 VND

700

Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng

EVoucher trị giá 350,000 VND

300

Từ 1 tỷ đồng trở lên

EVoucher trị giá 550,000 VND

300

Lưu ý:

 • Hạng mục (*): KH được chọn một trong hai quà tặng (Mũ bảo hiểm hoặc Áo mưa)
 • Hạng mục (**): KH được chọn một trong ba quà tặng (Ô hoặc Mũ bảo hiểm hoặc Áo mưa)
 • Hạng mục (***): Chỉ áp dụng đối với KH mở ID mới và gửi số tiết kiệm online kì hạn từ 6 tháng trong thời gian diễn ra chương trình
 • KH tham gia chương trình được tham gia đồng thời với các chương trình/ chính sách ưu đãi, khuyến mãi khác (nếu có).
 • Chương trình có thể kết thúc sớm khi hết số lượng quà tặng.
 • Quà tặng không được quy đổi thành tiền mặt.
 • Đối với sổ tiết kiệm mở kênh quầy: KH cam kết không tất toán trước hạn đối với các sổ tiết kiệm tham gia chương trình. Trường hợp tất toán trước hạn sổ tiết kiệm, KH phải hoàn trả bằng tiền cho SeABank toàn bộ giá trị quà tặng đã nhận.
 • Đối với sổ tiết kiệm mở kênh online: KH cam kết không tất toán trước hạn đối với các sổ tiết kiệm trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở sổ. Trường hợp tất toán trước hạn sổ tiết kiệm trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở sổ, KH sẽ không đạt điều kiện nhận eVoucher của chương trình
 • Đối với các tranh chấp phát sinh liên quan đến chương trình, SeABank sẽ giải quyết trên tinh thần hợp tác với KH. Trong trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận, tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Cách thức và thủ tục trao quà tặng cho KH gửi tiết kiệm kênh quầy:

 • Cách thức trao quà: SeABank trao quà trực tiếp, công khai cho KH đủ điều kiện chương trình.
 • Thủ tục trao quà: Việc trao quà phải được lập thành biên bản, có chữ kí xác nhận của KH và SeABank.

Cách thức và thủ tục trao quà tặng cho KH gửi tiết kiệm qua kênh online:

Quy định về eVoucher:

 • Mã eVoucher sẽ được gửi tới các KH đủ điều kiện của chương trình qua SeAMobile/ SeANet theo thời gian tương ứng như sau:

Thời gian KH gửi tiền thành công

ghi nhận trên hệ thống SeABank

Thời gian nhận eVoucher qua SeAMobile/ SeANet

Từ 14/07/2023 đến hết 31/07/2023

Trước ngày 20/09/2023

Từ 01/08/2023 đến hết 31/08/2023

Trước ngày 20/10/2023

Từ 01/09/2022 đến hết 30/09/2023

Trước ngày 20/11/2023

Từ 01/10/2023 đến hết 31/10/2023

Trước ngày 20/12/2023

Từ 01/11/2023 đến hết 30/11/2023

Trước ngày 20/01/2024

Từ 01/12/2023 đến hết 14/12/2023

Trước ngày 20/02/2024

 

 • EVoucher: là Mã khuyến mại do SeABank phát hành cho người nhận trên hệ thống Quản lý eVoucher có nội dung như sau:

Hạng mục

Mã eVoucher/ Tên eVoucher

Giá trị eVoucher (VND)

Số lượng eVoucher

EVoucher trị giá 100,000 VND

100TKOL23xx

100,000

1,000

EVoucher trị giá 150,000 VND

150TKOL23xx

150,000

1,000

EVoucher trị giá 250,000 VND

250TKOL23xx

250,000

700

EVoucher trị giá 350,000 VND

350TKOL23xx

350,000

300

EVoucher trị giá 550,000 VND

550TKOL23xx

550,000

300

(Với xx trong Mã eVoucher là số thứ tự của đợt cấp EVoucher)

 • Giá trị eVoucher: là giá trị quà tặng/danh hiệu được quy định tại chương trình.
 • Kênh áp dụng: SeANet/SeAMobile phiên bản có tích hợp eVoucher.
 • Thời hạn sử dụng eVoucher là 30 ngày kể từ thời điểm cấp phát eVoucher.
 • Nguồn tiền KH sử dụng: Tất cả tài khoản của KH.
 • Số lần sử dụng: Mỗi eVoucher chỉ được sử dụng 1 lần trong suốt chương trình.
 • Loại giao dịch áp dụng: Tất cả các giao dịch qua SeANet/ SeAMobile
 • Giá trị giao dịch áp dụng: Tối thiểu 50,000 VND/giao dịch.

 

Liên hệ

Vui lòng cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn

Video

Tải ứng dụng SeAMobile

© 2020 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank)