Ưu đãi ngập tràn tại Nguyễn Kim

Ưu đãi:
Lĩnh vực:
Mua sắm
Loại hình:
Giảm giá
Loại thẻ áp dụng:

Áp dụng thẻ SeABank MasterCard

Địa điểm áp dụng:
Mức ưu đãi:
3,000,000 VND
Thời gian còn lại:
0 Ngày 00 Giờ 00 Phút 00 Giây

Chi tiết ưu đãi

1. Các chương trình ưu đãi:

1.1. Chương trình 1: “Giải trí cùng MasterCard – Giảm ngay đến 3 triệu”

Thời gian hiệu lực: Từ 28/10/2021 đến 31/12/2021 chia thành 3 giai đoạn

 • Giai đoạn 1: 28/10/2021 - 31/10/2021
 • Giai đoạn 2: 01/11/2021 - 30/11/2021
 • Giai đoạn 3: 01/12/2021 - 31/12/2021

Địa điểm áp dụng: Áp dụng cho Khách hàng mua sắm trực tuyến tại website: https://www.nguyenkim.com/

Nội dung chương trình: 

Giảm thêm đến 3,000,000 VND cho khách hàng mua danh mục sản phẩm Tivi tại website: nguyenkim.com và tiến hành thanh toán 100% giá trị đơn hàng bằng thẻ Mastercard phát hành tại Việt Nam.

Sản phẩm áp dụng chương trình khuyến mại: Sản phẩm Tivi

1.2. Chương trình 2: “Dùng thẻ Master – Giá giảm như mơ. Điện lạnh giảm giá them đến 2 triệu”

Thời gian hiệu lực: Từ 01/11/2021 đến 30/11/2021

Địa điểm áp dụng: Áp dụng cho Khách hàng mua sắm trực tuyến tại website: https://www.nguyenkim.com/

Nội dung chương trình:

 • Giảm trực tiếp 2,000,000 VND cho khách hàng mua danh mục sản phẩm Tủ lạnh từ 500 lít trở lên tại website: nguyenkim.com và tiến hành thanh toán 100% giá trị đơn hang bằng thẻ MasterCard phát hành tại Việt Nam;
 • Giảm trực tiếp 700,000 VND cho khách hàng mua danh mục sản phẩm Máy giặt cửa ngang tại website: nguyenkim.com và tiến hành thanh toán 100% giá trị đơn hang bằng thẻ MasterCard phát hành tại Việt Nam;
 • Giảm trực tiếp 700,000 VND cho khách hàng mua danh mục sản phẩm Máy lạnh Inveter tại website: nguyenkim.com và tiến hành thanh toán 100% giá trị đơn hang bằng thẻ MasterCard phát hành tại Việt Nam;
 • Giảm trực tiếp 400,000 VND cho khách hàng mua danh mục sản phẩm Máy nước nóng tại website: nguyenkim.com và tiến hành thanh toán 100% giá trị đơn hang bằng thẻ MasterCard phát hành tại Việt Nam.

Sản phẩm áp dụng chương trình khuyến mại: Danh mục sản phẩm Tủ lạnh từ 500 lít, Máy Giặt cửa ngang, Máy lạnh Inverter, Máy nước nóng.

1.3. Chương trình 3: “Dùng thẻ Master – Giá giảm như mơ. Điện lạnh giảm giá them đến 2 triệu”

Thời gian hiệu lực: Từ 01/12/2021 đến 31/12/2021

Địa điểm áp dụng: Áp dụng cho Khách hàng mua sắm trực tuyến tại website: https://www.nguyenkim.com/

Nội dung chương trình:

 • Giảm trực tiếp 2,000,000 VND cho khách hàng mua danh mục sản phẩm Tủ lạnh SBS tại website: nguyenkim.com và tiến hành thanh toán 100% giá trị đơn hang bằng thẻ MasterCard phát hành tại Việt Nam.
 • Giảm trực tiếp 1,000,000 VND cho khách hàng mua danh mục sản phẩm Tủ lạnh 300 lít – 500 lít và Máy Giặt Sấy tại website: nguyenkim.com và tiến hành thanh toán 100% giá trị đơn hang bằng thẻ MasterCard phát hành tại Việt Nam.
 • Giảm trực tiếp 500,000 VND cho khách hàng mua danh mục sản phẩm Máy giặt cửa ngang tại website: nguyenkim.com và tiến hành thanh toán 100% giá trị đơn hang bằng thẻ MasterCard phát hành tại Việt Nam.

Sản phẩm áp dụng chương trình khuyến mại: Danh mục sản phẩm Tủ lạnh SBS, Tủ lạnh từ 300 lít – 500 lít, Máy giặt cửa ngang, Máy giặt sấy, Máy Nước nóng.

1.4. Chương trình 4: “Một chạm – giảm ngay cùng MasterCard tại Nguyen Kim”

Thời gian hiệu lực: Từ 28/10/2021 đến 31/12/2021 chia thành 3 giai đoạn

 • Giai đoạn 1: 28/10/2021 - 31/10/2021
 • Giai đoạn 2: 01/11/2021 - 30/11/2021
 • Giai đoạn 3: 01/12/2021 - 31/12/2021

Địa điểm áp dụng: Áp dụng cho Khách hàng mua sắm trực tiếp tại hệ thống Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim

Nội dung chương trình: 

Giảm 10% tối đa 1,000,000 VND cho đơn hàng từ 1,000,000 VND đối với mỗi giao dịch thực hiện bằng thanh toán không tiếp xúc khi thanh toán bằng tất cả các loại thẻ MasterCard được phát hành tại Việt Nam.

Sản phẩm áp dụng chương trình khuyến mại: Tất cả các đơn hàng có giá trị thanh toán sau cùng từ 1,000,000 VND

1.5. Chương trình 5: “Đại tiệc gia dụng, giảm đến 1,000,000 VND qua MasterCard”

Thời gian hiệu lực: Từ 28/10/2021 đến 31/12/2021 chia thành 3 giai đoạn

 • Giai đoạn 1: 28/10/2021 - 31/10/2021
 • Giai đoạn 2: 01/11/2021 - 30/11/2021
 • Giai đoạn 3: 01/12/2021 - 31/12/2021

Địa điểm áp dụng: Áp dụng cho Khách hàng mua sắm trực tuyến tại website: https://www.nguyenkim.com/

Nội dung chương trình: 

 • Giảm trực tiếp 1,000,000 VND cho khách hàng mua danh mục sản phẩm Máy lọc nước tại website: nguyenkim.com và tiến hành thanh toán 100% giá trị đơn hàng bằng thẻ Mastercard phát hành tại Việt Nam.
 • Giảm trực tiếp 1,000,000 VND cho khách hàng mua danh mục sản phẩm Bếp điện đôi có giá từ 7,000,000 VND tại website: nguyenkim.com và tiến hành thanh toán 100% giá trị đơn hàng bằng thẻ Mastercard phát hành tại Việt Nam.
 • Giảm trực tiếp 15% tối đa 1,000,000 VND cho khách hàng mua danh mục sản phẩm Gia dụng có giá từ 3,000,000 VND tại website: nguyenkim.com và tiến hành thanh toán 100% giá trị đơn hàng bằng thẻ Mastercard phát hành tại Việt Nam.

Sản phẩm áp dụng chương trình khuyến mại: Danh mục sản phẩm Máy lọc nước, Bếp điện đôi và danh mục gia dụng từ 3,000,000 VND.

1.6. Chương trình 6: “Mua ngay siêu phẩm Iphone 13, nhận ngay ưu đãi qua MasterCard lên tới 1,000,000 VND”

Thời gian hiệu lực: Từ 28/10/2021 đến 31/12/2021

Địa điểm áp dụng: Áp dụng cho Khách hàng mua sắm trực tuyến tại website: https://www.nguyenkim.com/

Nội dung chương trình:

Giảm trực tiếp 1,00,000 VND cho khách hàng mua Điện thoại iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max tại website: nguyenkim.com và tiến hành thanh toán 100% giá trị đơn hang bằng thẻ MasterCard phát hành tại Việt Nam.

Sản phẩm áp dụng chương trình khuyến mại: Tất cả các phiên bản iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max.

1.7. Chương trình 7: “Laptop giảm sâu, ưu đãi ngay 1,000,000 VND qua MasterCard”

Thời gian hiệu lực: Từ 28/10/2021 đến 31/12/2021 chia thành 3 giai đoạn

 • Giai đoạn 1: 28/10/2021 - 31/10/2021
 • Giai đoạn 2: 01/11/2021 - 30/11/2021
 • Giai đoạn 3: 01/12/2021 - 31/12/2021

Địa điểm áp dụng: Áp dụng cho Khách hàng mua sắm trực tuyến tại website: https://www.nguyenkim.com/

Nội dung chương trình:

Giảm trực tiếp 1,00,000 VND cho khách hàng mua danh mục sản phẩm Laptop có giá từ 25,000,000 VND tại website: nguyenkim.com và tiến hành thanh toán 100% giá trị đơn hang bằng thẻ MasterCard phát hành tại Việt Nam

Sản phẩm áp dụng chương trình khuyến mại: Danh mục sản phẩm laptop có giá trị từ 25,000,000 VND.

2. Đối tượng áp dụng:

 • Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho khách hàng mua lẻ là chủ thẻ MasterCard mua hàng trực tiếp tại các TTMS Nguyễn Kim; không áp dụng cho thẻ Công ty/Doanh nghiệp.
 • Thứ tự giảm thẻ: Giảm niêm yết/giảm ưu đãi Nguyễn Kim/giảm thêm Mastercard/giảm thêm ưu đãi ngân hàng (nếu có) (giá giảm trực tiếp trên đơn hàng).

3. Các Điều kiện và Điều khoản khác:

 • Mỗi khách hàng chủ thẻ MasterCard chỉ được nhận ưu đãi một (01) lần trong một giai đoạn chương trình
 • Sẽ thu hồi khoản tiền giảm giá ưu đãi nếu khách hàng trả hàng
 • Các Điều kiện và Điều khoản có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước; TTMS Nguyễn Kim và MasterCard có quyền thay đổi điều chỉnh danh mục được cung cấp tại các TTMS Nguyễn Kim
 • Trong mọi trường hợp khiếu nại, quyết định của TTMS Nguyễn Kim là quyết định chung cuộc
 • Để biết thêm về mọi thông tin về chương trình, vui lòng liên hệ hotline 1800 6800 hay quầy Dịch vụ Khách hàng tại các trung tâm mua sắm thuộc hệ thống Nguyễn Kim
 • Chương trình có thể kết thúc trước thời gian khi hết số suất ưu đãi.
XEM THÊM

Ưu đãi cùng danh mục

[NAPAS x LAZADA] CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI THANH TOÁN BẰNG THẺ NAPAS TRÊN LAZADA

[NAPAS x LAZADA] CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI THANH TOÁN BẰNG THẺ NAPAS TRÊN LAZADA

Giảm 20% tối đa 30.000 VND cho đơn hàng từ 50.000 VND

Thẻ ghi nợ chíp nội địa S24++

Xem chi tiết
Ưu đãi giảm giá 25% tại FIT24 khi thanh toán qua thẻ SeABank

Ưu đãi giảm giá 25% tại FIT24 khi thanh toán qua thẻ SeABank

Ưu đãi giảm giá 25% tại FIT24 khi thanh toán qua thẻ SeABank

Áp dụng cho tất cả thẻ SeABank

Xem chi tiết
Ưu đãi đồng giá 65.000/vé tại CGV Cinema

Ưu đãi đồng giá 65.000/vé tại CGV Cinema

Ưu đãi đồng giá 65.000/vé khi mua 2 vé tại CGV Cinema

Áp dụng cho thẻ VISA & Mastercard SeABank

Xem chi tiết
Uư đãi lên đến 150.000VND tại Traveloka qua thẻ Mastercard

Uư đãi lên đến 150.000VND tại Traveloka qua thẻ Mastercard

Uư đãi lên đến 150.000VND tại Traveloka qua thẻ Mastercard

Áp dụng cho thẻ SeABank Mastercard

Xem chi tiết
Ưu đãi đồng giá 65.000/vé tại Lotte Cinema

Ưu đãi đồng giá 65.000/vé tại Lotte Cinema

Ưu đãi đồng giá 65.000/vé khi mua 2 vé tại Lotte Cinema

Áp dụng cho thẻ SeABank VISA và Mastercard

Xem chi tiết
Ưu đãi lên đến 50% tại LG

Ưu đãi lên đến 50% tại LG

Ưu đãi giảm đến 50% tại LG khi thanh toán bằng thẻ SeABank

Áp dụng cho tất cả thẻ SeABank

Xem chi tiết
Ưu đãi 25% và Tặng 21 buổi tập + 2 buổi PT tại Elite Fitness

Ưu đãi 25% và Tặng 21 buổi tập + 2 buổi PT tại Elite Fitness

ƯU ĐÃI 25% VÀ TẶNG 21 BUỔI TẬP + 2 BUỔI PT TẠI ELITE FITNESS

Thẻ tín dụng tất cả thẻ tín dụng SeABank

Xem chi tiết
Mua gia dụng xinh - Rinh ngay ưu đãi cùng Elmich

Mua gia dụng xinh - Rinh ngay ưu đãi cùng Elmich

Giảm 20% tất cả các sản phẩm tại website Elmich

Tất cả thẻ do SeABank phát hành

Xem chi tiết
Ưu đãi giảm giá nhà hàng và Skybar tại khách sạn Aurora Hà Nội

Ưu đãi giảm giá nhà hàng và Skybar tại khách sạn Aurora Hà Nội

Giảm giá 5% tại nhà hàng Comet và Skybar

Áp dụng cho thẻ quốc tế SeABank

Xem chi tiết
Ưu đãi lên tới 80.000đ tại Grab khi thanh toán bằng thẻ VISA SeABank

Ưu đãi lên tới 80.000đ tại Grab khi thanh toán bằng thẻ VISA SeABank

Ưu đãi lên tới 80.000đ tại Grab khi thanh toán bằng thẻ VISA SeABank

Áp dụng cho tất cả thẻ VISA SeABank

Xem chi tiết
Ưu đãi giảm giá lên đến 50.000đ tại Shopeefood khi thanh toán bằng thẻ VISA SeABank

Ưu đãi giảm giá lên đến 50.000đ tại Shopeefood khi thanh toán bằng thẻ VISA SeABank

Giảm giá lên đến 50.000đ tại ShopeeFood khi thanh toán bằng thẻ SeABank

Áp dụng cho tất cả thẻ VISA SeABank

Xem chi tiết
Ưu đãi giảm giá 100.000đ tại Potico

Ưu đãi giảm giá 100.000đ tại Potico

Ưu đãi giảm giá 100.000đ khi thanh toán bằng thẻ SeABank

Áp dụng cho tất cả chủ thẻ SeABank

Xem chi tiết
Giảm giá lên đến 50% tại 4 nhà hàng trong danh sách Michelin Guide 2023

Giảm giá lên đến 50% tại 4 nhà hàng trong danh sách Michelin Guide 2023

Giảm giá lên đến 50% tại 4 nhà hàng trong danh sách Michelin Guide 2023

Áp dụng cho chủ thẻ SeASignature

Xem chi tiết
Ưu đãi Lazada cho thẻ Mastercard

Ưu đãi Lazada cho thẻ Mastercard

Giảm giá 20.000đ cho đơn hàng tối thiếu 299.000đ khi thanh toán bằng thẻ Mastercard

Áp dụng cho thẻ SeABank Mastercard 

Xem chi tiết
Ưu đãi lên đến 200.000đ tại Traveloka

Ưu đãi lên đến 200.000đ tại Traveloka

Ưu đãi lên đến 200.000đ tại Traveloka khi thanh toán bằng thẻ VISA SeABank

Áp dụng cho tất cả thẻ VISA - SeABank

Xem chi tiết
Ưu đãi 10% khi mua hàng tại Farfetch

Ưu đãi 10% khi mua hàng tại Farfetch

Ưu đãi 10% khi mua hàng tại Farfetch cho đơn hàng từ $300

Áp dụng cho tất cả thẻ VISA - SeABank

Xem chi tiết
Ưu đãi tặng ngay bắp ngọt miễn phí trị giá 64.000đ tại BHD

Ưu đãi tặng ngay bắp ngọt miễn phí trị giá 64.000đ tại BHD

Ưu đãi tặng ngay bắp ngọt miễn phí trị giá 64.000đ tại BHD thanh toán bằng thẻ VISA SeABank

Áp dụng cho tất cả thẻ VISA - SeABank

Xem chi tiết
Ưu đãi lên đến 80.000đ khi liên kết thẻ VISA SeABank với Grab

Ưu đãi lên đến 80.000đ khi liên kết thẻ VISA SeABank với Grab

Ưu đãi lên đến 80.000đ khi liên kết thẻ VISA SeABank với Grab

Áp dụng tất cả thẻ VISA - SeABank

Xem chi tiết
Ưu đãi lên đến 60.000đ tại ShopeeFood

Ưu đãi lên đến 60.000đ tại ShopeeFood

Ưu đãi lên đến 60.000đ tại ShopeeFood

Áp dụng tất cả thẻ VISA - SeABank

Xem chi tiết
Ưu đãi tích X3 dặm thưởng - Vietnam Airlines

Ưu đãi tích X3 dặm thưởng - Vietnam Airlines

Ưu đãi tích X3 dặm thưởng - Vietnam Airlines

Tất cả thẻ VISA - SeABank

Xem chi tiết
Ưu đãi lên đến 15% tại Qatar Airway

Ưu đãi lên đến 15% tại Qatar Airway

Ưu đãi lên đến 15% cho các chuyến bay* của Qatar Airways với thẻ Visa

Tất cả thẻ VISA - SeABank

Xem chi tiết
Follow SeABank - Đi khắp muôn nơi với ưu đãi lên đến 20%

Follow SeABank - Đi khắp muôn nơi với ưu đãi lên đến 20%

Giảm tới 20% khi đặt vé máy bay, phòng khách sạn, dịch vụ nghỉ dưỡng

Áp dụng cho các dòng thẻ SeABank MasterCard

Xem chi tiết
Ưu đãi giảm giá 40% phí hội viên SkillShare

Ưu đãi giảm giá 40% phí hội viên SkillShare

Ưu đãi giảm giá 40% phí hội viên SkillShare khi thanh toán thẻ VISA

Áp dụng cho các dòng thẻ: Visa SeABank

Xem chi tiết
Giảm 15% cho các dịch vụ Thuê xe ,Tour và Wifi tại Klook

Giảm 15% cho các dịch vụ Thuê xe ,Tour và Wifi tại Klook

Giảm 15% cho các dịch vụ Thuê xe, Bảo hiểm, Tour và Wifi khi thanh toán bằng thẻ Visa

Áp dụng cho các dòng thẻ: Visa SeABank

Xem chi tiết
ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ lên đến 150.000đ tại LAZADA

ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ lên đến 150.000đ tại LAZADA

UƯ ĐÃI GIẢM GIÁ lên đến 150.000đ tại LAZADA khi thanh toán qua thé VISA

Áp dụng cho các dòng thẻ: Visa SeABank

Xem chi tiết
GIẢM GIÁ 10% KHÓA HỌC ONLINE TẠI BRITISH COUNCIL

GIẢM GIÁ 10% KHÓA HỌC ONLINE TẠI BRITISH COUNCIL

GIẢM GIÁ 10% KHÓA HỌC ONLINE khi thanh toán bằng thẻ VISA

Áp dụng cho các thẻ VISA SeABank

Xem chi tiết
TỔNG HỢP DEAL DU LỊCH TẾT LÊN ĐẾN 1.000.000đ

TỔNG HỢP DEAL DU LỊCH TẾT LÊN ĐẾN 1.000.000đ

GÓI ƯU ĐÃI CHO CHỦ THẺ VISA DU LỊCH TẠI SINGAPORE NHẬT BẢN MALAYSIA

Các thẻ Mastercard & VISA SeABank

Xem chi tiết
ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ 15% TẠI CỬA HÀNG HOA TRỰC TUYẾN POTICO.VN

ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ 15% TẠI CỬA HÀNG HOA TRỰC TUYẾN POTICO.VN

GIẢM GIÁ 15% cho tất cả đơn hàng

Tất cả các thẻ SeABank phát hành

Xem chi tiết
ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ TẠI STARBUCK CHO CHỦ THẺ VISA

ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ TẠI STARBUCK CHO CHỦ THẺ VISA

Giảm ngay 10.000 VNĐ cho mọi giao dịch Visa Chạm

Áp dụng cho thẻ SeABank VISA

Xem chi tiết
Bảo hiểm AIG Asia Pacific

Bảo hiểm AIG Asia Pacific

Gia Hạn Bảo Hành

Áp dụng cho thẻ SeABank Visa

Xem chi tiết
Bảo hiểm AIG Asia Pacific - Bảo Hiểm Du Lịch

Bảo hiểm AIG Asia Pacific - Bảo Hiểm Du Lịch

Bảo Hiểm Du Lịch

Áp dụng cho thẻ SeABank Visa

Xem chi tiết
Bảo hiểm AIG Asia Pacific

Bảo hiểm AIG Asia Pacific

Quyền lợi bảo hiểm lên đến 23 triệu đồng khi mua sắm trực tuyến với thẻ Visa

Áp dụng cho thẻ SeABank Visa

Xem chi tiết
Giảm 10% giá phòng tại Sheraton Grand Đà Nẵng

Giảm 10% giá phòng tại Sheraton Grand Đà Nẵng

Giảm 10% giá phòng và các dịch vụ khác tại Sheraton Grand Đà Nẵng

Toàn bộ thẻ quốc tế do SeABank phát hành

Xem chi tiết
Ưu đãi giảm giá tại Nha khoa Bedental

Ưu đãi giảm giá tại Nha khoa Bedental

Giảm giá lên tới 70% dịch vụ nha khoa tại Bedental

Tất cả thẻ do SeABank phát hành

Xem chi tiết
Ưu đãi hoàn tiền tại Booking.com

Ưu đãi hoàn tiền tại Booking.com

Chủ thẻ Visa được hoàn tiền 6% - 10% khi đặt chỗ nghỉ.

Áp dụng cho thẻ quốc tế SeABank 

Xem chi tiết
Giảm đến 7% khi đặt phòng qua Agoda

Giảm đến 7% khi đặt phòng qua Agoda

Giảm đến 7% khi đặt phòng qua Agoda

Áp dụng cho các dòng thẻ VISA SeABank

Xem chi tiết

Liên hệ

Vui lòng cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn

Video

Tải ứng dụng SeAMobile

© 2020 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank)